13 mei 2019

Is uw platform schaalbaar, dan is (bijna) alles haalbaar

In ons vorige blog zijn we ingegaan op het begrip ‘toekomstbestendige ICT’. Wat daaronder in uw specifieke geval wordt verstaan, hangt onder meer af van de vraag in hoeverre uw ICT ondersteunend is of bedrijfskritisch. De beslissing om bepaalde technologieën al dan niet te omarmen hebben we bovendien niet in eigen hand. Zeker niet als u werkzaam bent in bijvoorbeeld een handels- of productiebedrijf.

Track & trace

Hoewel er flinke verschillen zijn per branche, hebben de meeste bedrijven te maken met andere schakels in de keten of supply chain. Alle partijen samen dragen een steeds zwaarder wordende ketenverantwoordelijkheid en niemand wil daarin uiteraard de zwakste schakel zijn. Dat kan je namelijk in extreme gevallen zelfs de kop kosten. Een eis die de laatste decennia enorm aan gewicht heeft gewonnen is bijvoorbeeld traceability. Peperdure recalls, of terugroepingen, zijn een ware nachtmerrie. Zowel qua kosten als qua mogelijk imagoverlies. We kunnen allemaal wel wat voorbeelden noemen, onder andere in de food- en autobranche.

E-invoicing

Ook kunt u vroeg of laat te maken krijgen met partijen die van de ene op de andere dag van u verlangen dat u via EDI gaat communiceren of elektronisch gaat factureren. In het laatste geval bijvoorbeeld in UBL-formaat (Universal Business Language). U hoeft daar trouwens niet echt rouwig om te zijn, want dit bespaart u veel menselijke handelingen, het is foutloos en u heeft uw geld sneller. Een andere troost is dat e-invoicing in landen als Spanje en Italië om fiscale redenen, in elk geval B2B, al deels verplicht is.

Heidens karwei

Om uw afzet als productiebedrijf te allen tijde te kunnen garanderen, moet u altijd over voldoende grondstoffen kunnen beschikken. De inkoop, of sourcing, daarvan kan – bijvoorbeeld bij tijdelijke schaarste – een heidens karwei zijn. Hoe groot uw voorraden mogen of moeten zijn, heeft weer direct invloed op andere gebieden zoals opslag in een magazijn, planning en transport. ERP-systemen zijn bij al dit soort vraagstukken onmisbaar, maar hebben ook hun grenzen. Investeren in uitbreiding of een andere leverancier lijkt op dit moment misschien geen prioriteit maar kan dat zomaar worden. En dat kan weer consequenties hebben voor andere ICT-zaken, waaronder de infrastructuur.

Schaalbaarheid

Bovenstaande lijst van veranderingen, die uiteraard verre van compleet is, vragen stuk voor stuk een hoge mate van schaalbaarheid. Nog los van ontwikkelingen die pas ‘morgen’ actueel worden. Ons advies : Betrek uw ICT-partner zoveel mogelijk bij dit soort schaalbaarheidsvraagstukken. Dan weet u precies wat wel en niet mogelijk is met uw huidige platform. U komt dan niet voor verrassingen te staan en wordt zeker niet de zwakste schakel. Misschien zelfs wel de snelste….